Game xếp bài lâu đài

Game xếp bài lâu đài thuộc là game văn phòng nhưng nó cũng cần tới trí tuệ. Là một trò chơi vô cùng thú vị vơi những lá bài và cách lựa chọn sắp xếp của bạn. Khi mới bắt đầu chơi bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới có một con bài đã lật sẵn và có rất nhiều con chưa lật, còn ở phía trên thì các con bài nằm đè lên quân bài kia theo từng hàng giống như tòa lâu đài, và hàng dưới cùng thì ngửa trong khi tất cả những hàng còn lại đều úp. Bạn sẽ dựa vào con bài duy nhất ở phía dưới để lựa chọn con số liên tiếp nhỏ hơn hoặc lớn hơn đều được ở hàng lật ngửa phía trên, đến khi không còn lựa chọn nữa bạn sẽ nhấn nút bốc bài, một con bài khác sẽ hiện ra, nếu những con bài lật úp không còn con bài nào đè lên, nó sẽ lật lên và cho bạn thêm sự lựa chọn. Bạn tiếp tục cứ làm như thế đến khi nào lật được hết tất cả những con bài ở phía trên và đưa nó xuống dưới bạn sẽ chiến thắng, còn nếu bạn bốc hết bài phía dưới mà chưa lật được hết những quân bài phía trên thì trò chơi sẽ dừng lại.

Comment Facebook