Game ô chữ tử thần

Game ô chữ tử thần là một thể loại game thuộc về trí tuệ, có tác dụng kích thích bộ não hoạt động khi phải suy nghĩ nhiều, tìm hiểu câu trả lời cho mỗi câu hỏi, và mỗi câu trả lời cũng là một kiến thức mà bạn mới học được. Có ba mức độ để bạn có thể lựa chọn phù hợp với trình độ của mình, khi mới bắt đầu chơi bạn có thể làm quen với mức độ dễ, khi đã quen với lối chơi, với các câu hỏi, bạn có thể nâng dần lên mức độ trung bình và chinh phục mức độ khó sau khi bạn đã hoàn toàn tự tin về kiến thức của mình. Sẽ có một chủ đề được đưa ra, có các ô vuông với các chữ tương ứng, bạn phải điền vào các ô vuông đó. Bạn đang quyết định sự sống của người khác, một người đang chờ bị treo cổ và buộc bạn phải trả lời đúng, mỗi ô đoán sai là người đó càng nhích gần đến giá treo cổ, chỉ khi bạn đoán đúng thì người đó mới được an toàn. Nếu bạn sai quá nhiều thì ắt hẳn người đó sẽ bị treo cổ lên và trò chơi sẽ kết thúc, bạn là người thua cuộc.

Comment Facebook