Game ma thuật phù thủy

Mụ phù thủy độc ác chế biến một độc dược để đi làm hại mỏi người. Các bạn hãy hóa giải những bùa chú đang chuẩn bị được đưa vào nồi nấu trong game ma thuật phù thủy các bạn nhé. Trong mỗi màn chơi các bạn phải hóa giải những bùa chú nhất định là những dòng chữ xuất hiện trên các nguyên liệu đang rơi vào nồi và bạn có nhiệm vụ là gõ chính xác các mật khẩu đó và làm chúng biến mất không có cơ hội vào trong nồi nấu ma thuật của mụ phù thủy được nữa. Kế hoạch của mụ ta sẽ thất bại nếu bạn gõ được càng nhiều kí tự trên đó và sẽ qua các màn tiếp theo. Lưu ý nếu bạn để một trong những lá bùa rơi vào nồi phép thuật thì mụ phù thì sẽ có cơ hội nhiều hơn trong việc hoành thành bùa chú đi hại mỏi người. Các màn tiếp theo thì các dòng chữ đó chạy nhanh hơn và chúng còn trồng chéo lên nhau làm bạn rất khó nhìn và phải đánh từ ký tự một thì mới có thể thấy dòng đằng sau. Hãy thật nhanh tay lên để có thể hóa giải bùa chú của phù thủy và đập tắt âm mưu của mụ đi.

Comment Facebook