Game đồ chơi nổi dậy

Bạn đã từng coi phim hoạt hình Toy Story, tức là bộ phim về những đồ chơi có ý thức như con người chưa? Vậy chắc bạn cũng biết đến những món đồ chơi với những ý đồ xấu xa đúng không? Hãy chơi game đồ chơi nổi dậy để ngăn chặn chúng trước khi chúng thực hiện những ý đồ xấu xa ấy.
Bạn cần sử dụng những gì của trò chơi cho bạn cùng với trí óc thông minh của mình, bạn hãy suy nghĩ ra cách thiết lập nên một hệ thống phòng thủ thật chắc chắn để phòng tránh những món đồ chơi nổi loạn tấn công bạn.
Với 7 cấp độ khác nhau thì bạn phải chiến đấu cùng với những món đồ chơi xấu xa với những độ khó khác nhau nên bạn cần thực hiện những chiến thuật hợp lý, vì đối với mỗi lượt tấn công thì những món đồ chơi ngày càng mạnh lên và đông hơn đồng nghĩa với việc phòng thủ của bạn ngày càng khó khăn hơn, mà bạn chỉ được giới hạn về số lượt phòng thủ thất bại mà thôi, nếu bạn đã sử dụng hết thì bạn buộc phải dừng trò chơi lại và trở thành người thua cuộc.

Tags:

Comment Facebook