Game bảo vệ lâu đài

Trong Game bảo vệ lâu đài bạn sẽ là đức vua, cai quản một tòa lâu đài, và chúng đang bị tấn công bởi những đất nước láng giềng với tham vọng chiếm được lâu đài của bạn để trở thành người chiếm hữu cả vùng đất, trở thành vua của thảo nguyên. Nhưng bạn phải chiến đấu, bảo vệ lâu đài, bảo vệ thần dân của bạn, và nhất là bạn phải đánh bại chúng để chúng thấy được rằng ai mới xứng với danh hiệu đó. Bạn sẽ có bốn khẩu pháo bắn đá trong pháo đài của bạn tương ứng với bốn sinh mạng của bạn, bạn sẽ tấn công kẻ thù bằng những khẩu pháo đó từ bốn tháp canh của lâu đài. Nếu bạn để kẻ thù của bạn bắn trúng khẩu pháo nào thì tương ứng bạn sẽ mất đi sinh mạng đó. Để ngắm bắn bạn phải nhấn giữ rồi kéo trên những tháp canh, sau khi đã ngắm chuẩn xác vị trí của kẻ thù thì bạn thả ra để bắn. Còn khi bạn muốn dùng đến tất cả các khẩu pháo cùng một lúc thì bạn nhấn vào lá cờ để thực hiện. Đốt dầu trên các bức tường lấy ánh sáng để chiến đấu bằng cách sử dụng phím lên.

Tags:

Comment Facebook